Wentylacja mechaniczna

W wentylacji mechanicznej wymianę powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora.

BARTOSZ, EUREKA, VENTURE-INDUSTRIES, UNIWERSAL, DARCO, DOSPEL

Z odzyskiem ciepła - REKUPERATORY (zawsze nawiewno wywiewna)

Opatentowane rekuperatory firmy „Bartosz” są produkowane w Białymstoku i zapewniają 85% odzysku ciepła, które w przypadku wentylacji grawitacyjnej bezpowrotnie ulatuje do atmosfery.

BARTOSZ

Masz pytanie?

Imię i nazwisko lub nazwa firmy.

 

Producenci